Nasze usługi to:

 • Badania rynku i analiza konkurencji
 • Doradztwo w zakresie projektów unijnych, dobór optymalnego programu unijnego do indywidualnych potrzeb klienta, pozyskiwanie finansowania
 • Doradztwo strategiczne – strategie eksportowe, rozwojowe, programy rewitalizacji
 • Obsługa inwestorów i doradztwo biznesowe – opracowywanie studiów wykonalności, biznes planów, analiz finansowych i programów restrukturyzacji.
 • Poszukiwanie partnerów biznesowych
 • Wsparcie procesu transferu wiedzy pomiędzy nauką i gospodarką, w tym pomoc w nawiązaniu kontaktu z jednostkami naukowymi w celu możliwości nawiązania współpracy w zakresie realizacji projektów B+R
 • Doradztwo w zakresie finansowania inwestycji
 • Strategie marketingowe
 • Doradztwo dla klastrów
 • Analiza potrzeb szkoleniowych
 • Działalność publikacyjna i wydawnicza
 • Tłumaczenia naukowe
 • Działalność wydawnicza